Nadleśnictwo

Biała Podlaska

Nadleśnictwo Biała Podlaska w obecnych granicach utworzone zostało w 1993 roku z dawnego Obrębu Kijowiec (Nadleśnictwo Biała Podlaska) i części Obrębu Grabarka (Nadleśnictwo Międzyrzec).

Nadleśnictwo Biała Podlaska, będące jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, zarządza 13 164,18 hektarami gruntów Skarbu Państwa. Podzielone jest na dwa obręby leśne: Biała i Kijowiec oraz dziewięć leśnictw:

Obręb Biała Podlaska:

  • Grabarka 02
  • Rudka 03
  • Zaścianek 05

Obręb Kijowiec:

  • Konstantynów 06
  • Cieleśnica 07
  • Serwin 08
  • Kniejówka 09
  • Szadek 10
  • Leśna Podlaska 11

Pod względem przynależności do jednostek podziału administracyjnego kraju grunty Nadleśnictwa Biała Podlaska położone są w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim. Nadleśnictwo Biała Podlaska obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin (Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Rokitno) i jedno miasto: Biała Podlaska. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 922,04 km2. Nadleśnictwo Biała Podlaska graniczy również z Białorusią w północno-wschodniej części.

Zadaniem Nadleśnictwa Biała Podlaska jest m.in.: prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy i utrzymania dróg leśnych.

Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. Nadleśniczy wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępcy nadleśniczego i inżyniera nadzoru. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa oraz leśnictwa specjalistyczne – szkółkarskie (szkółka leśna – Rudka).

Siedziba Nadleśnictwa Biała Podlaska znajduje się w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biała Podlaska.
Kontakt: tel.: 83 343 23 79, e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl, strona internetowa: www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl.