Gospodarka Leśna cz. 2

Home / Brak kategorii / Gospodarka Leśna cz. 2

Gospodarka leśna stanowi jedno z najważniejszych narzędzi ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Dzięki starannemu zarządzaniu zasobami leśnymi, możemy cieszyć się bogactwem przyrody i korzystać z wielu korzyści jakie daje nam las. Według Encyklopedii leśnej gospodarka leśna to działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna, żywicy i choinek.


Zrównoważona gospodarka leśna

Gospodarka leśna w Polsce opiera się na zasadach trwałości i ciągłości użytkowania.Podstawą do jej prowadzenia jest plan urządzenia lasu (PUL), jest on sporządzany na okres 10lat. Plan ten określa m.in. maksymalną ilość drewna do pozyskania przez nadleśnictwo wdanym roku. Jednak pozyskiwane jest znacznie mniej drewna niż przyrasta, dzięki czemu zkażdym rokiem drzew w lesie jest coraz więcej. Ma to pozytywny wpływ na klimat,gospodarkę wodną i przede wszystkim trwałość lasu. Warto wiedzieć, że w miejsce jednegowyciętego drzewa leśnicy sadzą od 15 do 30 sadzonek drzewek. Lasów w Polsce przybywa,natomiast patrząc na lesistość znajdujemy się w czołówce krajów europejskich.


Przebudowa lasu

Leśnicy przyspieszają i kierują procesami wymiany pokoleń z wielu powodów, aprzede wszystkim dlatego, że człowiek tak bardzo zmienił otaczający go świat, że brakdziałań z ich strony mogłoby mieć bardzo negatywne skutki. W Polsce wiele drzewostanówto tak zwane monokultury czyli jednogatunkowe i jednowiekowe lasy.Rębnia, czyli stopniowa przemiana pokoleń w lesie ma na celu stworzenienajkorzystniejszych warunków dla odnowienia lasu. W drzewostanie rębnym, czyli takim,który osiągnął wiek do wyrębu i w którym nie prowadziłoby się pozyskania drzewostanzamierałby, a drewno byłoby coraz niższej jakości. Aby tego uniknąć wycinane są gniazda,czyli powierzchnie kilkudziesięciu arów, po to by wprowadzić tam gatunki wrażliwe nazbytnie nasłonecznienie i przymrozki (dąb, buk). Następnie wycinane są kolejne fragmentylasu i sadzone gatunki coraz bardziej światłożądne – jest to przebudowa lasu. W efekcie, wmiejscu monokultury sosnowej powstaje las zróżnicowany gatunkowo i wiekowo. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wielu pokoleń leśników wiemy, że lasy te za pomocą odpowiednichrębni należy przebudować, co oznacza, że do ich składu należy wprowadzić możliwienajwiększy udział różnych gatunków, przez co staje się bardziej odporny na szkodniki izmiany klimatyczne, a także bogatszy przyrodniczo.


Pielęgnacja lasu

Z czasem posadzone gęsto drzewka zaczynają rosnąć, a ich korony zaczynają się stykać i potrzebują coraz więcej przestrzeni. Las, podobnie jak każdą uprawę hoduje się i pielęgnuje. Aby uzyskać dorodne, zdrowe drzewa i dobre jakościowo drewno, należy nieustannie wycinać drzewa. Przerzedzanie lasu przez leśników nie jest przypadkowe, każde drzewo jest dokładnie oglądane, chore, czy krzywe drzewa są eliminowane. Z takich drzew powstaje między innymi sortyment nazywany „papierówką” to z niego wytwarzany jest papier. Drewno nie jest pozyskiwane tylko z cięć rębnych. Na różnych etapach rozwoju lasu wykonywane są cięcia pielęgnacyjne, czyli czyszczenia i trzebieże, podczas których dokonuje się selekcji drzew, tak aby te najbardziej dorodne mogły swobodnie rosnąć.


Zastosowanie drewna

Drewno ma ponad 30 tysięcy zastosowań, tworzone są z niego m.in. papier, meble, więźby dachowe, instrumenty muzyczne. Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90% zapotrzebowania krajowego. Drewno, w odróżnieniu od węgla i ropy to surowiec odnawialny, najbardziej ekologiczny. Odpowiedzialnie prowadzona gospodarka leśna nie tylko gwarantuje, że ten surowiec będzie dostępny przez wiele pokoleń, ale również przyczynia się, właśnie poprzez stosowane rębnie, do kształtowania i wzmacniania nowo powstających lasów.

Gospodarka leśna w Polsce to nie tylko działalność statutowa Lasów Państwowych, ale także istotny element ochrony środowiska naturalnego. Staranność o zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi oraz ochronę różnorodności biologicznej są istotne dla zachowania lasów dla przyszłych pokoleń.